Pedestal Bowl – April 2012

Pedestal Bowl – April 2012

Cherry Mortar and Pestle – April 2012

Cherry Mortar and Pestle – April 2012

Black Locust Bowls – February 2012

Black Locust Bowls – February 2012

5 inch Cedar Bowl – March 2012

5 inch Cedar Bowl – March 2012

11 inch Cedar Bowl – March 2012

11 inch Cedar Bowl – March 2012

4 inch Cherry Bowls – January 2012

4 inch Cherry Bowls – January 2012