Segmented – Walnut, Cherrry, & Pine - Sept 2012

Segmented – Walnut, Cherrry, & Pine – Sept 2012

Segmented  – Mahog, Poplar, & Spanish Cedar - Sept 2012

Segmented – Mahog, Poplar, & Spanish Cedar – Sept 2012

Spanish Cedar Salad Bowl - Aug 2012

Spanish Cedar Salad Bowl – Aug 2012

White Oak Mallet/Hammer - Aug 2012

White Oak Mallet/Hammer – Aug 2012